เว็บไซต์ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาฯ

Client: ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

URL: https://langrevival.mahidol.ac.th

Category: Education

Created Year: 2019

ผลงานจัดทำเว็บไซต์ให้ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานวิจัยและกิจกรรมต่างๆของทางศูนย์ฯ

Wordpress Website
กลับไปหน้ารวมผลงาน >>